Innledning 

Denne personvernerklæringen gjelder for Holm Interiør AS og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

Holm Interiør AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (Personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (Personopplysningsloven § 18 1. ledd). 

Holm Interiør AS deler ikke eller bruker ikke personopplysninger til annet formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen. 

Sentrale begreper 

«Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og adferdshistorikk. 

«Behandling av personopplysninger» innebærer alle former for håndtering av personopplysninger, som innsamling, analyse, registrering og lagring. 

«Behandlingsansvarlig» er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut fra den gjeldende personopplysningsloven. 

Firmainformasjon 

Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor: 

Holm Interiør AS  
Havnegaten 9b, 
3080 Holmestrand 
Telefon: (+47) 33 05 05 00 
Org.nr: 929 363 221 
E-post: bestilling@holminterior.no 

Formålet med personopplysninger 

Vi bruker personopplysninger for å levere våre produkter og tjenester som du har bestilt. Vi trenger også personopplysninger for å kunne svare på dine henvendelser, sikre dine garantirettigheter etc, og sikre deg en best mulig kundeopplevelse hos oss. 

Eksempler på data vi samler inn er: 

  • Navn 
  • Leveringsadresse 
  • Mobilnummer 
  • E-post 

Behandlingsgrunnlag er Berettiget interesse og lovpålagte krav 

b) For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender 

Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle tjenestene våre. Disse dataene er anonymiserte og ikke personopplysninger. Det kreves derfor ikke samtykke til dette. 

c) Opplysninger du selv gir oss 

Når du benytter deg av kontaktskjema på vår nettside og tilsvarende, må du oppgi informasjon som lagres av oss, som navn og e-postadresse. Formålet med behandlingen fremgår i hvert enkelt tilfelle.  

Behandlingsgrunnlag er Samtykke i forbindelse med innsending av skjemaet eller lignende. 

Opplysninger som fremkommer av e-postutveksling, registreres ikke andre steder enn i mailsystemet. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post 

Informasjonskapsler  

Dette nettstedet benytter ikke cookies som behandler personopplysning.

Lagringstid 

Vi behandler personopplysningene kun så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen. 

Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 6 måneder fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har hatt interaksjon med oss eller representanter for oss de siste 3 måneder ved å besvare e-post, eller registrert deg via et skjema på nettsiden. 

Deling av opplysninger 

Holm Interiør AS hverken deler, selger, overfører eller på annen måte utleverer dine personopplysninger utover det som er beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet, eller dersom vi får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for Holm Interiør AS. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten. I tillegg vil Holm Interiør AS bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå.  

Oppbevaring 

Opplysningene oppbevares på vår mailserver, vårt økonomisystem, vårt CRM-system og vår webserver. Vi oppbevarer vi ikke opplysninger utover dette.  

Sikring av personopplysninger 

Holm Interiør AS har gode rutiner for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Vi benytter ulike sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll for å hindre uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.

Dine rettigheter til innsyn og sletting 

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din.  

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for firmainformasjon. For at vi skal kunne gjennomføre dette må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. 

Rett til å klage 

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen. 

Endringer i personvernerklæringen 

Når vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post, på vår nettside eller våre sosiale medier. 

Sist endret: 27.10.2022